Taki skutek ma mieć zaproponowane przez ministra finansów uchylenie art. 10 i 11 z dotychczasowych przepisów ustawy o cenach.

Wczoraj (8 czerwca) na taką zmianę przystał rząd, akceptując przygotowany projekt nowelizacji ustawy o cenach i ustawy o kontroli skarbowej.

Z ustawy o cenach zniknąć ma także przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca będący producentem lub sprzedawcą ma obowiązek obniżyć cenę w przypadkach, gdy towar nie posiada wymaganych cech, określonych w szczegółowej charakterystyce jakościowej, bądź ma wady lub uszkodzenia.

Co ważne, konsekwencją tych zmian jest również konieczność znowelizowania przepisów ustawy o kontroli skarbowej. W efekcie organy kontroli skarbowej przestałyby kontrolować „ceny umowne w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu”. Zajmowałyby się natomiast wyłącznie badaniem prawidłowości stosowania cen urzędowych, w tym marż handlowych urzędowych.