To efekt pilotażowego wdrażania w systemie CELINA bezpapierowej obsługi przywozowych zgłoszeń celnych. Działania mają się zakończyć 30 czerwca 2010 r.

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów, skorzystanie z tej usługi będzie możliwe po spełnieniu określonych wymagań formalnych, związanych głównie z procedurą uzyskania dostępu do strony internetowej systemu informatycznego.

"Wdrożenie bezpapierowej obsługi zgłoszeń przywozowych w systemie CELINA nie oznacza całkowitego wyparcia z obiegu zgłoszeń celnych składanych w formie pisemnej na formularzach SAD. Do czasu wdrożenia nowych przepisów wspólnotowego prawa celnego (tj. prawdopodobnie do czerwca 2013 r.), wprowadzających przywozowe zgłoszenia celne w formie elektronicznej jako regułę, zgłoszenia pisemne pozostaną nadal jedną z opcji dokonania zgłoszenia"– twierdzi MF.

Ministerstwo przypomina, że obsługa zgłoszeń bez wykorzystania klucza do bezpiecznej transmisji danych będzie dokonywana na dotychczasowych zasadach, po dodatkowym przedstawieniu w organie celnym papierowej formy zgłoszenia.