Jak dowiedziała się "Rz", akcja weryfikacji legalności oprogramowania ruszy w poniedziałek, 21 marca. Od tego dnia kontrole podatkowe będą obejmowały ten dodatkowy aspekt. O tym jednak, w zależności od potrzeb, będą decydowali dyrektorzy poszczególnych urzędów kontroli skarbowej.

- Sprawdzanie legalności pochodzenia oprogramowania to nowe uprawnienie przyznane urzędom kontroli skarbowej, z którego te będą korzystały - potwierdza Wiesław Dróżdż, rzecznik prasowy Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. Jak twierdzi, ministerstwo spodziewa się pierwszych informacji z kraju dotyczących efektów kontroli w tym zakresie prawdopodobnie już w kwietniu.

Uprawnienie do sprawdzania legalności oprogramowania wprowadziła znowelizowana 5 czerwca 2010 r. ustawa o kontroli skarbowej (DzU z 2010 r. nr 127, poz. 858), a konkretnie dodany do niej art. 2 ust. 2a. Ten obowiązujący od 30 lipca 2010 r. przepis pozwala skarbówce na rozpoznawanie, wykrywanie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej, a także zapobieganie im. Wszystko to ma się odbywać w granicach prowadzonej kontroli podatkowej.

- To najwyższa pora, żeby wypowiedzieć wojnę piratom, bo w Polsce mamy do czynienia z powszechnym naruszaniem praw własności intelektualnej - uważa Irena Ożóg, partner zarządzający w kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Według niej można dyskutować, czy organy skarbowe i celne są odpowiednie, aby tym się zajmować, ale skoro ustawodawca tak postanowił, to powinny z tych uprawnień korzystać.

Krytycznie natomiast do nowych uprawnień skarbówki podchodzi radca prawny Nina Półtorak z kancelarii stowarzyszonej z Ernst &Young. Piractwo jest działaniem zagrożonym sankcją karną. - Pytanie tylko, czy zasadne i proporcjonalne jest angażowanie służb skarbowych do wykrywania tego rodzaju przestępstw, które godzą przede wszystkim w interes prywatnych firm będących właścicielami praw własności intelektualnej, a nie interes Skarbu Państwa - zastanawia się mec. Półtorak.

Ona sama nie dostrzega takiego uzasadnienia. Zwraca natomiast uwagę, że sytuacji, gdy przez działanie przestępcze naruszony może być interes finansowy prywatnych podmiotów, jest znacznie więcej. Równie dobrze skarbówka mogłaby ścigać także tych, którzy nie płacą należności swoim kontrahentom czy poprzez oszustwa narażają na straty prywatne osoby twierdzi. Aparat skarbowy powinien być uruchamiany i wkraczać ze swymi rozległymi kompetencjami wówczas, gdy chodzi o ochronę interesów finansowych Skarbu Państwa, co wynika wprost z art. 1 ustawy o kontroli skarbowej.

Więcej o uprawnieniach kontrolnych urzędników kontroli skarbowej w serwisie:

Kontrola podatkowa i skarbowa