Uznało tak Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej (PT3/033/2/188/LWA/11/569)

Resort przypomniał, że od 1 kwietnia 2011 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT i ustawy – Prawo o miarach. W handlu złomem wprowadzony został tzw. reverse charge mechanism, który obowiązek rozliczenia transakcji  nakłada na kupującego, a nie na sprzedawcę, jak było wcześniej.

Jak czytamy w interpretacji, do zastosowania właściwego rozliczenia najważniejsze jest ustalenie, czy dany towar mieści się w pojęciu „złom".

„Kierując się wykładnią historyczną i celowościową, należy zaznaczyć, że przez złom dla potrzeb stosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 cytowanej ustawy o VAT należy rozumieć złom  metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych. Podkreślenia wymaga, że w celu przyjętej w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy regulacji wpisuje się również obrót zużytymi akumulatorami ołowiowymi lub ich częściami zaliczanymi (zgodnie z normą europejską nr PN-EN 14057: 2003 mającą status Polskiej Normy) do złomu" – napisało MF.

Przyczyną wydania interpretacji ogólnej były wątpliwości związane z VAT

– Resort wskazuje, że przyczyną wydania interpretacji ogólnej były wątpliwości związane z rozliczeniem VAT od zużytych akumulatorów. Wynika to z faktu, iż ustawa o VAT nie zawiera definicji złomu. Tymczasem do końca marca 2011 r. powszechnie przyjmowano, że zużyte akumulatory kwalifikuje się do złomu. Problem powstał dopiero w kwietniu, kiedy samo ministerstwo napisało w broszurze informacyjnej, iż definicja złomu nie obejmuje zużytych baterii i akumulatorów. Interpretacja ogólna wydana teraz przez MF rozstrzyga jednoznacznie, że akumulatory stanowią jednak złom, a VAT przy ich sprzedaży rozlicza nabywca – wyjaśnia Jarosław Ziobrowski, prawnik w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Jak zaznaczył, bardzo ważny jest ostatni akapit interpretacji ogólnej. Stanowi on, że ci podatnicy, którzy zastosowali inny sposób rozliczenia niż wskazany w interpretacji, nie poniosą negatywnych konsekwencji.

„Biorąc pod uwagę dotychczasową niejednolitość stosowania przepisów w zakresie tzw. złomu akumulatorowego, informuję, iż dokonana wykładnia przepisów prawa podatkowego nie wywołuje konsekwencji wobec rozliczeń dokonanych uprzednio w odniesieniu do tego złomu w sposób odmienny od wyżej przedstawionego" – napisał resort.

Zobacz:

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2 maja 2011 r. w sprawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (PT3/033/2/188/LWA/11/569)

Czytaj też artykuł:

Akumulator to też złom

Zobacz więcej w serwsie:

» Podatki i księgi » VAT i akcyza » VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Handel złomem