- Pracownicy, którzy przebywają w delegacji, mają prawo – w ramach ustalonego limitu – do obiadu na koszt firmy. Czy jest to przekazanie usługi gastronomicznej, które należy opodatkować?

Nie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2

ustawy o VAT

za odpłatne świadczenie usług uznaje się nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z działalnością gospodarczą nadal nie jest więc obciążone VAT. Skoro firma wysłała pracownika w delegację, to należy uznać, że wyjazd ma charakter służbowy. Nie ma więc obowiązku naliczania VAT.

Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w KPMG

Zobacz więcej:

» VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Usługi » Nieodpłatne świadczenie usług

Zobacz poradnik

»

Podatki i księgi

»

Poradniki podatkowe

»

Zmiany w VAT w 2011 r.