- Od czasu do czasu zamawiamy usługi kateringu. Posiłki serwowane są podczas spotkań z kontrahentami. Czy można odliczać VAT od takich usług?

Odpowiada Paweł Fałkowski doradca podatkowy, starszy menedżer w KPMG:

Wątpliwości pojawiły się od 1 stycznia 2011. Wcześniej ustawa o VAT odwoływała się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 1997 r., w której usługi gastronomiczne były wykazane w odrębnym grupowaniu niż kateringowe. Obecnie dla celów VAT stosowana jest PKWiU z 2008 r., która nie jest tak jednoznaczna, i na jej podstawie można by uznać, że usługi kateringowe zaliczają się do usług gastronomicznych.

Tymczasem w ustawie o VAT od dawna zawarty jest zakaz odliczania VAT od tych ostatnich.

Jednak od 1 stycznia 2011 PKWiU nie ma już w omawianej sytuacji znaczenia. To dlatego że art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zakazujący odliczania VAT przy usługach gastronomicznych nie zawiera do niej odwołania. A od 1 stycznia 2011 obowiązuje zasada, że PKWiU stosuje się do celów VAT tylko wtedy, gdy przepisy o VAT odwołują się do tej klasyfikacji.

To oznacza, że należy przeanalizować językowe znaczenie pojęcia „usługi gastronomiczne" i zastanowić się, czy obejmuje ono katering.

Na szczęście, bez względu na to do jakich wniosków dojdziemy, należy uznać, że firmy nadal mogą odliczać VAT od usług kateringowych. Nie ma bowiem wątpliwości, że miały takie prawo przed 1 stycznia 2011. Polski ustawodawca nie mógł ich więc pozbawić tego uprawnienia. Byłoby to niezgodne z klauzulą stałości.

Jest to dokładnie taka sama sytuacja, jak rozpatrywana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Magoora.

Podsumowując, jeśli dokonamy wykładni ustawy o VAT uwzględniającej prawo UE i orzecznictwo ETS, to nie ma wątpliwości, że firmy mogą odliczać VAT od kateringu, oczywiście pod warunkiem że zakupy te związane są z działalnością opodatkowaną.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Czytaj też:

Zobacz więcej:

» VAT » Odliczenie i zwrot VAT » Odliczenie VAT » Usługi gastronomiczne, noclegowe i kateringowe

Zobacz poradnik

»

Poradniki podatkowe

»

Zmiany w VAT w 2011 r.