Przedsiębiorcy nie mogą obecnie księgować drobnych wydatków na podstawie paragonu fiskalnego. By odliczyć VAT, konieczna jest faktura. Wiele osób rezygnuje z niej przy małych kwotach, gdyż nie chcą tracić czasu. Często też sprzedawcy odmawiają wystawienia faktury na niewielkie sumy.

Z pomocą podatnikom przyszła Unia Europejska, zmieniając dyrektywę VAT. W art. 220a i 226b wprowadzone zostało pojęcie „faktura uproszczona". Polska i inne kraje UE muszą przyjąć te rozwiązania najpóźniej z początkiem 2013 r.

Prace już trwają

– Jeszcze w tym roku zostaną podjęte prace implementujące przepisy dyrektywy dotyczące faktur uproszczonych, tak aby stosowne przepisy (z odpowiednio długim vacatio legis) zadziałały z dniem 1 stycznia 2013 r. – poinformował wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21599.

Chodzi o zmiany przewidziane w dyrektywie Rady 2010 /45/UE zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (DzUrz UE L 189 z 22.07.2010).

Korzystne zmiany

Zmieniona dyrektywa przewiduje, że faktura uproszczona musi zawierać co najmniej takie dane, jak: datę jej wystawienia, dane sprzedawcy, rodzaj dostarczonych przez niego towarów lub usług oraz należny VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia. Nie trzeba będzie podawać m.in. danych nabywcy, które są obowiązkową pozycją na zwykłej fakturze.

W jakiej sytuacji będą wystawiane takie faktury? Będzie to możliwe m.in. wówczas, kiedy kwota faktury nie przekracza 100 euro lub równowartości w walucie krajowej.

W praktyce wymagane w zmienionych przepisach pozycje zawiera zwykły paragon fiskalny.

– Wprowadzone w dyrektywie uproszczenie fakturowania to bardzo dobre rozwiązanie, które znacznie ułatwi rozliczenia podatkowe. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zapłaci za zakupy poniżej 100 euro, transakcja ta nie musi być udokumentowana zwykłą fakturą. Można będzie dokonać odliczenia VAT na podstawie np. paragonu fiskalnego – mówi Piotr Żurowski, doradca podatkowy w firmie doradczej KPMG.

Wystarczy kwit z kasy

– Zgodnie ze zmianami dokonanymi w dyrektywie, paragony fiskalne będę uznawane za fakturę uproszczoną, co znacząco ułatwi podatnikom dokumentowanie transakcji o małej wartości – mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i wspólnik w kancelarii KNDP. – Polska musi wprowadzić faktury uproszczone od 2013 r., jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by te przepisy wprowadzić już dziś. Dodatkowo zmiana ta, jako korzystna dla podatników, nie wymaga zachowania vacatio legis, a nawet może być wprowadzona z mocą wsteczną – dodaje Andrzej Nikończyk.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Opinia

Marcin Zawadzki doradca podatkowy, konsultant w MDDP

Nowe regulacje dotyczące fakturowania nie są opcją, powinny być stosowane w każdym państwie członkowskim UE od 1 stycznia 2013 r. De facto należy je więc wprowadzić do prawa krajowego do końca 2012 r. Przyjęcie tych zmian nie musi wcale oznaczać, iż w niektórych wypadkach faktury uproszczone zastąpią paragony fiskalne, choć faktycznie dane umieszczane na obu tych dokumentach będą bardzo zbliżone. Szczegółowe zasady dokumentowania sprzedaży, a co za tym idzie odliczania VAT, zależeć będą od rozwiązań przyjętych w Polsce. Na pewno jednak można liczyć, iż Ministerstwo Finansów rozważy postulat księgowania wydatków czy też odliczania VAT z paragonów fiskalnych.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki m.pogroszewska@rp.pl

 

Zobacz serwis:

Podatki i księgi » VAT » Faktury VAT