- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaca prezesowi wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu. Pieniądze za grudzień otrzymał w styczniu. Kiedy ta kwota jest kosztem uzyskania przychodu spółki? Czy prawidłowo ujęliśmy ją w 2011 r.?

Art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności m.in. ze stosunku pracy, umówzleceń i o dzieło, należności otrzymywanych przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych.

To oznacza, że wynagrodzenie dla prezesa zarządu spółki staje się kosztem uzyskania przychodów w momencie wypłaty. Jednak nie zawsze. Jeśli prezes wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, należy zastosować art. 15 ust. 4g ustawy o CIT.

Zgodnie z nim należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy są kosztem podatkowym w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Gdyby prezes spółki był jednocześnie jej pracownikiem i zgodnie z umową otrzymał pieniądze w styczniu, to spółka mogła je zaliczyć do kosztów grudnia (za ten miesiąc było ono należne). Jeśli natomiast prezes otrzymał wynagrodzenie z opóźnieniem, to decyduje moment wypłaty.

Czytaj też:

 

Zobacz więcej:

» Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Koszty » Kiedy potrącić koszt

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

» Koszty » Co można wrzucić w koszty » Wynagrodzenia

» Podatek dochodowy » Menedżer w firmie