Pracodawca, który zdecydował się na założenie funduszu socjalnego, do 31 maja powinien przelać na jego rachunek 75 proc. odpisu.

Jeśli tego nie zrobi, musi zaczekać z rozliczeniem podatkowym.

Warunkiem zaliczenia odpisów na fundusz do kosztów uzyskania przychodów jest bowiem wpłacenie ich równowartości na wyodrębniony rachunek bankowy. Nie wystarczy samo naliczenie.

Tak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b)

ustawy o CIT

(oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b)

ustawy o PIT

).

Jeżeli na rachunek funduszu została wpłacona tylko część odpisu, to tylko w tej wysokości może być kosztem. Odliczyć można też odpis w zwiększonej wysokości, byleby został przelany na wyodrębnione konto.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Działalność socjalna

Co zrobić, jeśli pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na inne cele niż działalność socjalna? Rozumie się przez nią usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Czasem jednak firmy mają wątpliwości, czy kryteria działalności socjalnej spełnia np. sfinansowanie imprezy integracyjnej. Może też się zdarzyć, że pracodawca wypłaci pieniądze z funduszu i przeznaczy je na inne cele.

Z przepisów podatkowych wynika, że warunkiem zaliczenia odpisu do kosztów jest wpłata na rachunek funduszu – mówi Aleksandra Kozłowska, doradca podatkowy w kancelarii TPA Horwath. – Nie mówią nic o zasadach wydawania tych pieniędzy. Można więc domniemywać, że fiskusa nie interesuje, co pracodawca z nimi zrobi. Obawiam się jednak, że jeśli w trakcie kontroli okazałoby się, że firma wydała środki funduszu na inne potrzeby niż socjalne, organy podatkowe zakwestionowałyby rozliczenie.

Kiedy korekta

Tak też wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. I SA/ Kr 1974/03). Podkreślono w nim, że ustawodawca uzależnił odliczenie kosztów od wpłaty na rachunek funduszu po to, aby mieć gwarancję, że środki te nie będą wykorzystywane na inne cele niż działalność socjalna.

Wydaje się więc, że jeśli firma wypłaci środki z funduszu nie na działalność socjalną, powinna skorygować podatkowe koszty. Taką korektę może zrobić na bieżąco, czyli w miesiącu, w którym wypłaciła pieniądze z konta funduszu.

Ze środków bieżących

Co zrobić, jeśli firma nie ma funduszu, a chce np. obdarować pracowników biletami do teatru? Z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT (oraz art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT) wynika, że do kosztów nie można zaliczyć wydatków pracodawcy na działalność socjalną.

Jeśli pracodawca sfinansował takie wydatki ze środków bieżących, może je odliczyć tylko wówczas, gdy świadczeń nie da się zakwalifikować do działalności socjalnej – podpowiada Aleksandra Kozłowska. – Powinien też wykazać, że mają związek z prowadzeniem firmy, np. poprawiają atmosferę pracy i integrują załogę.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl

Komentuje

Aneta Klimaszewska, główna księgowa w kancelarii Wierzbowski Eversheds:

Firma prowadząca księgi rachunkowe rozkłada odpis na fundusz na poszczególne miesiące. Tak samo może wykazać go w kosztach podatkowych, oczywiście dopiero po wpłacie na rachunek funduszu. Sposób rozliczenia uzależniony jest często od sytuacji finansowej firmy. Jeśli nie ma kłopotów z płynnością, może rozliczać wpłatę proporcjonalnie, dzięki czemu nie będzie miała różnic w wyniku podatkowym i bilansowym. Jeśli jednak zależy jej na niskiej zaliczce na podatek dochodowy, powinna wrzucić całą kwotę od razu do kosztów. Tak samo jest z pozostałą częścią odpisu przelewaną do 30 września. Trzeba też pamiętać o uwzględniającej faktyczną liczbę zatrudnionych osób korekcie odpisu robionej na koniec roku.

Czytaj też:

Odpis na zakładowy fundusz odliczamy w momencie przelewu

Spóźniona wpłata na fundusz jest kosztem

Zostały dwa tygodnie na przekazanie odpisów

Zobacz serwis:

Koszty

»

Co można wrzucić w koszty

»

Odpisy na zfśs