Ten sam miesięczny okres rozliczeniowy będzie dotyczył zgłoszenia celnego przesyłek pocztowych z wywożonymi czasopismami i książkami.

Takie uproszczenie przepisów przewiduje najnowsze rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, które dziś wchodzi w życie.

Co ważne, zgłoszenia celne trzeba będzie składać odpowiednio w terminie do piątego oraz do dziesiątego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zgodnie z nowym § 14a rozporządzenia zgłoszeń celnych o objęcie procedurą wywozu czasopism i książek zawartych w przesyłkach pocztowych należy dokonywać na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego.

Nowe rozporządzenie zmienia dotychczasowe przepisy, a mianowicie rozporządzenie ministra finansów z 6 sierpnia 2004 r. Zostało zaś wydane na podstawie art. 19 ust. 2 prawa celnego.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra finansów z 28 kwietnia 2011 r. (DzU nr 102, poz. 589)

 

Zobacz serwis: Firma » Cło

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ