Sposób rozliczenia zależy od tego, czy samochód będący własnością studiującego przedsiębiorcy został wprowadzony do   ewidencji środków trwałych. Jeśli tak, to praktycznie wszystkie wydatki dotyczące tego pojazdu, poniesione w czasie podróży na uczelnię (m.in. na paliwo czy opłaty za parking) będzie można wrzucić do  kosztów podatkowych.

Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lutego 2011 (IBPBI/1/415-1213/12/10/SK) oraz wcześniejsza z 3 marca 2008 (IBPB1/415-301/07/WRz).

Jeśli podatnik dojeżdża na uczelnię własnym autem, ale takim, które nie jest środkiem trwałym, wydatki związane z jego eksploatacją zaliczy do kosztów podatkowych na podstawie ewidencji przebiegu.

Mówi o tym art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Koszty eksploatacji pojazdu w tym wypadku nie mogą przekroczyć kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu przez stawkę za 1 km, właściwą dla danego pojazdu.

Izba skarbowa przypomniała, że przebieg pojazdu powinien być (z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego) udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca.

Do prowadzenia tej ewidencji obowiązana jest osoba używająca pojazdu. Gdy ewidencji brak, przepisy przewidują sankcję: wydatki ponoszone w związku z używaniem samochodu na potrzeby podatnika nie są kosztami podatkowymi.

Co wpisać do ewidencji

W myśl art. 23 ust. 7 ustawy o PIT ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

0,5214 zł – dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm3 0,8358 zł – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm3

 

Czytaj również:

Wydatki na kształcenie zmniejszą zobowiązania firmy wobec fiskusa

Przedsiębiorca może rozliczyć to, co wydał na naukę

Zobacz serwisy:

Samochód i podróże » Samochód » Podatek dochodowy od auta

Koszty » Co można wrzucić w koszty » Szkolenia i nauka