Czerwiec to okres zatwierdzania sprawozdań finansowych i podejmowania decyzji o zagospodarowaniu zysku. Spółki, które zdecydują się na wypłatę dywidendy zagranicznym udziałowcom, muszą pamiętać o wprowadzonych 1 stycznia dodatkowych warunkach zwolnienia podatkowego. Ich niespełnienie pozbawia prawa do preferencji.

Przypomnijmy, że zagraniczny udziałowiec, który chce skorzystać ze zwolnienia, musi przede wszystkim posiadać przez dwa lata 10 proc. udziałów wypłacającego dywidendę.

Potrzebny certyfikat...

Prawo do ulgi mają spółki, które podlegają opodatkowaniu w Unii, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii (tu akurat obowiązuje limit 25 proc. udziałów). Ich rezydencja podatkowa musi być udokumentowana certyfikatem wystawionym przez administrację skarbową.

... i oświadczenie

Co nowego czeka podatników?

– Nie wystarczy już sam certyfikat potwierdzający rezydencję w państwie unijnym. Udziałowiec musi też przekazać polskiej spółce pisemne oświadczenie, z którego wynika, że nie korzysta w tym państwie ze zwolnienia od opodatkowania całości swoich dochodów – mówi Adam Trawiński, konsultant w zespole ds. międzynarodowego planowania podatkowego w PwC. – Powinna je sporządzić osoba uprawniona do reprezentowania udziałowca, np. członek zarządu albo pełnomocnik.

– Wydaje się, że oświadczenie można uzyskać już po wypłacie dywidendy. Nie powinno to wykluczać prawa do zwolnienia jej z CIT, byleby wynikało z niego, że udziałowiec w dniu wypłaty dywidendy nie korzystał ze zwolnienia podatkowego w swoim państwie – dodaje Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy, partner w kancelarii TPA Horwath. – Warto od razu mieć tłumaczenie takiego dokumentu, gdyż fiskus i tak może go zażądać w trakcie kontroli.

Sprawdź umowę

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Kolejny nowy warunek: zwolnienie można zastosować wówczas, gdy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podstawa prawna do uzyskania informacji od organów podatkowych państwa, w którym udziałowiec ma siedzibę. Jej brak wyklucza prawo do zwolnienia.

– Takiej klauzuli nie ma w aktualnej umowie ze Szwajcarią – tłumaczy Adam Trawiński. – Jej wprowadzenie przewiduje protokół do umowy podpisany 20 kwietnia 2010 r., ale wciąż czekamy na jego wejście w życie. Dlatego warto, aby firmy, które mają udziałowców w Szwajcarii, wstrzymały się z wypłacaniem dywidendy. Ze zwolnienia nie skorzystają też spółki z Liechtensteinu, który należy wprawdzie do EOG, ale nie mamy z nim podpisanej umowy.

Nowością jest ponadto obowiązek posiadania udziałów w polskiej firmie na podstawie tytułu własności.

– Ma to wykluczyć sytuacje, w których ze zwolnienia korzysta spółka wykonująca prawa do udziałów, ale niebędąca ich właścicielem – zwraca uwagę Krzysztof Kaczmarek. – Może tak być wówczas, gdy są one zastawione albo zostały oddane w użytkowanie.

Wprowadzone 1 stycznia zmiany nakładają nowe obowiązki na spółki, które wypłacają dywidendę zagranicznym udziałowcom. Muszą o nich pamiętać, bo jako płatnicy podatku odpowiadają za jego niepobranie (lub pobranie w nieodpowiedniej wysokości). Przede wszystkim muszą zatem zdobyć oświadczenie potwierdzające, że udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia w państwie, w którym ma siedzibę. Takiej informacji nie ma w certyfikacie rezydencji, potrzebny jest więc dodatkowy dokument. Ponieważ brak takiego oświadczenia będzie powodował pobranie podatku u źródła od dywidendy, wydaje się, że udziałowiec nie powinien wzbraniać się przed jego sporządzeniem, bo leży to w jego interesie.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl

Czytaj też:

Będzie trudniej o zwolnienie dywidend

Jak rozliczyć się z zagranicznej dywidendy

Kiedy dywidendą podzielić się z fiskusem

Kiedy zwolnienie, kiedy podatek od dywidendy

Jaka stawka przy wypłacie do Holandii

Pieniądze trafiające do USA zawsze opodatkowane w Polsce

Zobacz serwisy:

PIT i CIT » Spółki » Dywidendy i udziały w zysku

Firma » Spółki » Dywidendy

Zobacz nasz poradnik:  Zmiany w opodatkowaniu spółek w 2011 r.