Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB1/415-6/11-2/MD.

Z pytaniem zwrócił się mężczyzna, który poza godzinami pracy i poza obowiązkami zawodowymi zamierza stworzyć oprogramowanie przydatne dla niektórych firm oraz innych osób. Będzie to aplikacja wyłącznie jego autorstwa. Zamierza potem udzielać odpłatnie licencji na jej używanie. Wnioskodawca nie prowadzi i nigdy w przeszłości nie prowadził działalności gospodarczej. Pyta, czy w związku z tym powinien zarejestrować taką działalność. Nie ma też pewności, czy musi w trakcie roku odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że zakładanie firmy nie jest konieczne do rozliczenia z urzędem skarbowym. Zyski z tytułu odpłatnego udzielania licencji na oprogramowanie należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych. Zgodnie z art. 18 ustawy o PIT do tej kategorii zalicza się m.in. pieniądze uzyskane z praw autorskich, praw do projektów wynalazczych oraz znaków towarowych.

Będą one opodatkowane w tym roku, w którym je uzyskano. Mężczyzna powinien rozliczyć osiągnięte w ten sposób kwoty na zasadach ogólnych, łącznie z pozostałymi dochodami.

Jeśli chodzi o odprowadzanie zaliczek, wszystko zależy od tego, kto będzie korzystał ze stworzonego przez niego oprogramowania. W razie udzielania licencji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wnioskodawca nie odprowadzi w trakcie roku podatkowego zaliczek na PIT. Jeśli udostępni swoją aplikację przedsiębiorcom, to jako płatnicy będą oni musieli wpłacić zaliczki do urzędu.

numer interpretacji: IPTPB1/415-6/11-2

Zobacz: