Wynika tak z obwieszczenia ministerstwa finansów w sprawie stawek karty podatkowej. Są one co roku podwyższane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych trzech kwartałach poprzedniego roku.

– Dużą zaletą karty podatkowej jest uproszczona księgowość, gdyż nie trzeba prowadzić ksiąg. Tylko przedsiębiorca zatrudniający pracowników prowadzi książkę ewidencji zatrudnienia. Nie ma też obowiązku składania zeznań podatkowych ani wpłacania zaliczek. Plusem jest stały, zryczałtowany i dość niski podatek. Główną wadą to, że rozliczenie w formie karty jest dostępne tylko dla nielicznych podatników, głównie rzemieślników – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG.

Podatek w formie karty mogą płacić osoby prowadzące działalność usługową lub wytwórczo-usługową, m.in. ślusarze, grawerzy, krawcy, szewcy, fryzjerzy i kosmetyczki. Stawki zależą od kilku czynników: rodzaju działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz miejsca wykonywania działalności. Najmniej płacą przedsiębiorcy z miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Wyższe stawki przewidziano w miejscowościach od 5 do 50 tys. oraz powyżej 50 tys. mieszkańców.

Z obwieszczenia MF wynika, że np. krawcowa z miejscowości zamieszkanej przez 5 – 50 tys. osób, która nie zatrudnia pracowników, zapłaci w 2012 r. 134 zł miesięcznie (obecnie 129 zł). Fryzjer w ponad 50-tys. miejscowości zapłaci 154 zł miesięcznie (teraz 148 zł). Jeśli zatrudnia jednego pracownika, stawka wzrośnie z 371 zł do 386 zł miesięcznie. Podobne stawki są przewidziane dla osób świadczących usługi kosmetyczne.

Ten sposób rozliczenia mogą wybrać też osoby prowadzące sklep spożywczy, kwiaciarnię czy działalność gastronomiczną. Kartę podatkową mogą opłacać również nauczyciele udzielający korepetycji. Stawka zależy od czasu pracy. Gdy liczba godzin nie przekracza 48 miesięcznie, zapłacą 4,6 zł za każdą godzinę. W ten sposób rozliczają się też lekarze, stomatolodzy i pielęgniarki. Lekarze pracujący do 48 godzin miesięcznie zapłacą np. 14,10 zł podatku za godzinę.

– Przedsiębiorcy, którzy chcą się rozliczać w formie karty podatkowej, muszą do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16. Osoby, które dopiero planują założenie firmy, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty odrębnie za każdy rok podatkowy – mówi Grzegorz Grochowina.

Kartowicze płacą miesięczny podatek do siódmego dnia następnego miesiąca, a za grudzień – do 28 grudnia.

Do 31 stycznia następnego roku składają w urzędzie skarbowym deklarację PIT-16A, w której wykazują składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i  odliczone od karty podatkowej.

Zobacz:

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » Karta podatkowa