1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych. Jedną z większych zmian w tym zakresie jest wprowadzenie obowiązku składania informacji o cenach transferowych w formacie XML na nowym formularzu TP-R, który zastąpi formularz CIT-TP (odpowiednio PIT-TP) i będzie składany za rok podatkowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2019 r.

Czytaj także: Ceny transferowe - zmiany od 2019 roku: jak wypełnić formularz

Informacja o cenach transferowych będzie składana przez podatników elektronicznie, w oparciu o schemat w formacie XML. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów TP-R ma uprościć obowiązki podatników oraz cały proces przekazywania informacji, a także zwiększyć przejrzystość przekazywanych danych. Jednocześnie nowa forma przekazywania informacji ma umożliwić organom prawidłową analizę ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania i precyzyjne typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. Jak zakomunikowało Ministerstwo Finansów, dotychczasowa forma przekazywania informacji w formie CIT-TP uniemożliwiła realizację założonych celów, natomiast nowy formularz TP-R oraz odpowiednie algorytmy analizy danych sprawią, że organy będą działać efektywniej.

Zgodnie z uzasadnieniem ministerstwa, zmiana formularza i formy jego składania ma zmniejszyć obciążenia administracyjne podatników. W szczególności, Ministerstwo Finansów wskazało, że dane i informacje przekazywane w nowym formularzu obejmują jedynie ten zakres, który podatnicy i tak muszą zebrać na potrzeby sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W efekcie, wypełnienie obowiązku nie będzie wymagało od podatników uzyskania dodatkowych danych wyłącznie w tym celu. W niniejszym artykule sprawdzamy, jakie informacje należy raportować i czy zgodnie z zapowiedzią ministerstwa, wypełnienie TP-R będzie tylko czystą formalnością.

Kto przekazuje ...

Formularz TP-R będzie składany do Szefa KAS przez podatników obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem. Ponadto, formularz obejmuje informacje w zakresie transakcji zwolnionych z obowiązku przygotowania dokumentacji, realizowanych wyłącznie przez podmioty mające siedzibę na terytorium RP, które nie poniosły straty i nie korzystają ze zwolnień wskazanych w ustawie o CIT.

... i w jakim terminie

Podatnicy będą składać formularz TP-R po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2019 r. w takim samym terminie, w jakim będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, czyli do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Oznacza to, że pierwsze informacje w formie TP-R zostaną przekazane do Szefa KAS do 30 września 2020 roku.

Natomiast za dwa poprzednie lata podatnicy składają stary CIT-TP (odpowiednio PIT-TP).

Przykład

Rok podatkowy spółki A pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2018 r. spółka A składa CIT-TP (odpowiednio PIT-TP) do 30 września 2019 roku. Natomiast za rok podatkowy, który zakończy się 31 grudnia 2019 r., złoży TP-R w formie elektronicznej w terminie do 30 września 2020 roku.

Ustawodawca nie zostawia w tym zakresie wyboru podatnikom, tak jak zrobił to w przypadku sporządzania dokumentacji cen transferowych za rok 2018, gdzie podatnicy mogą zadecydować czy sporządzą taką dokumentacje zgodnie z regulacjami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r., czy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. W efekcie, w 2019 roku podatnicy zobowiązani do przekazania informacji podatkowej składają formularz CIT-TP w „starej" formie.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM