Tak dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odpowiedział na pytanie o stawkę VAT od opłat wnoszonych przez słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku.

Uniwersytet został powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku powyżej 55 lat. Jest wpisany do miejskiego rejestru instytucji kultury. Wyjaśnił, że słuchacze będą wnosić opłaty wpisowe i semestralne. W zamian będą mogli uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, wykładach i konferencjach z dziedziny medycyny, ekonomii, informatyki, historii i kultury.

Zajęcia fakultatywne będą się wiązały z dodatkowymi opłatami. Należą do nich zajęcia plastyczne i fotograficzne, komputerowe, z języków obcych, choreoterapii (terapia tańcem) i usprawniających – gimnastyka, joga, basen. Prowadzący instruktorzy i nauczyciele nie są pracownikami uniwersytetu, a za swoje usługi będą wystawiać faktury lub rachunki.

Zdaniem uniwersytetu żadne opłaty od słuchaczy nie powinny być obciążone daniną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi kulturalne świadczone m.in. przez instytucje wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu odrębnych przepisów. Dyrektor izby skarbowej uznał, że uniwersytet wpisany do miejskiego rejestru spełnia jeden z warunków zwolnienia, ale charakter niektórych świadczonych przez niego usług wyklucza takie rozliczenie.

Za usługi kultury uznał zajęcia plastyczne, fotograficzne, z origami, terapię tańcem oraz zapewnienie udziału w imprezach okolicznościowych, wykładach i konferencjach kulturalnych. Te będą, zdaniem organu, zwolnione z VAT.

Tak samo, ale z innego powodu, uniwersytet będzie mógł potraktować kursy językowe. Nauczanie języków obcych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, jest zwolnione z tego podatku niezależnie od statusu usługodawcy.

Zgodnie z wytycznymi dyrektora uniwersytet powinien jednak naliczyć 23-proc. podatek na opłaty za zajęcia komputerowe. Zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w odpowiedniej formie lub przez określone podmioty.

– Te zajęcia są prowadzone dla grupy osób, które generalnie nie są aktywne zawodowo, a ponadto celem szkolenia jest poszerzenie lub zdobycie nowych umiejętności, które służącą zaspokajaniu potrzeb indywidualnych – wyjaśnił dyrektor.

W odniesieniu do zajęć ruchowych, tj. gimnastyki, jogi i basenu, oraz usług sportowych uniwersytet powinien stosować stawkę podstawową. Obniżenie do 8 proc. podatku na usługi wstępu nie dotyczy powyższych, bo oprócz wstępu np. na basen każdy może z niech skorzystać. Stawkę 23 proc., właściwą dla usług turystycznych, uniwersytet powinien także stosować do wyjazdów na spektakle teatralne, filmowe itd. Opodatkowaniu podlega jednak tylko marża.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM