Udzielenie i umorzenie nieoprocentowanej pożyczki spółce jawnej powoduje powstanie przychodu wspólnika tej spółki. Jednak jeśli on dzieckiem pożyczkodawcy, dochód z tego tytułu jest zwolniony z PIT.

To stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr interpretacji: ILPB1/415-963/13-2/IM).

Z pytaniem wystąpił podatnik, który planował zawarcie umowy spółki jawnej z rodzicami oraz siostrą. Miało to być przedsięwzięcie rodzinne. Działalność spółki, według planów, obejmowała będzie m.in. wynajem i leasing nieruchomości, środków transportu i urządzeń biurowych oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami. Rodzice pytającego zamierzają udzielić spółce nieoprocentowanych pożyczek. Niewykluczone, że w przyszłości zostaną one umorzone.

Zdaniem pytającego, skoro spółka osobowa jest transparentna, przezroczysta podatkowo, należy uznać, że przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymała ona osobiście.

Z uwagi na pokrewieństwo z pożyczkodawcami dochód będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. Zgodnie z tą regulacją preferencja dotyczy wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I (m.in. rodzice i dziadkowie) i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń ze stosunku pracy i działalności wykonywanej osobiście (zlecenia i umowy o dzieło).

Izba skarbowa przychyliła się do tych wyjaśnień.

Dyrektor potwierdził, że konsekwencją otrzymania nieoprocentowanej pożyczki, a tym bardziej jej umorzenia, jest powstanie przychodu u pożyczkodawcy.

– Dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy – uzasadnił. Z korzyściami wynikających z pożyczki na warunkach odbiegających od rynkowych trzeba się więc podzielić z fiskusem.

Zwolnienie z podatku świadczeń rodzinnych wyklucza jednak, w opisywanej sytuacji, opodatkowanie. Dyrektor potwierdził, że skoro podatnikami są wspólnicy spółki jawnej, pożyczkę trzeba traktować jako udzieloną, w odpowiedniej części, wnioskującemu o interpretację potomkowi pożyczkodawców.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ