Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikami CIT. Spowoduje to dwukrotne opodatkowanie – najpierw dochodu samej spółki, a potem dywidendy wspólników.

– W przyszłym roku prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie już miało sensu – mówi Łukasz Bączyk, doradca podatkowy w Crido Taxand.

– Płacić podatek będzie tak samo jak spółka kapitałowa, nie będą jej przysługiwać   natomiast niektóre zwolnienia – dodaje.

Spółki z przedłużonym rokiem

– Spółka komandytowo-akcyjna opłaci się tylko tym, którzy zdążyli przedłużyć swój rok podatkowy (albo kupią spółkę z takim wydłużonym rokiem) – uważa Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy w kancelarii Piekielnik i Partnerzy. – Wtedy można jeszcze do końca tego przedłużonego roku rozliczać się na dotychczasowych zasadach (czyli płacić podatek nie od bieżącego dochodu, ale od dywidendy). Jeśli spółka komandytowo-akcyjna ma zwykły rok podatkowy, tych korzyści już nie uzyska. Dlatego wiele z nich się przekształca – dodaje ekspert.

Pozytywne interpretacje

Ekspert zapewnia, że zmiana formy prawnej to bezpieczna podatkowo operacja. Zgadza się z tym też fiskus. Przykładowo Izba Skarbowa w Łodzi (interpretacja nr IPTPB3/423-331/13-4/MF) potwierdziła, że przekształcenie w spółkę z o.o. na zasadzie kontynuacji (spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej) nie powoduje powstania przychodu u wspólników. Jeden składnik majątku (akcje spółki komandytowo-akcyjnej) zostaje zastąpiony innym (udziały w spółce z o.o.), nie uzyskują więc przysporzenia majątkowego. Przekształcenie jest neutralne podatkowo.

Pozytywna dla podatników jest również interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB4/423-338/13-2/DS). Podkreślono w niej, że jedyną konsekwencją przekształcenia dla wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będzie zmiana statusu na udziałowca spółki z o.o. Nie będzie się to jednak łączyło z uzyskaniem jakichkolwiek korzyści majątkowych.

Tylko zmiana formy prawnej

Łukasz Bączyk poleca przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową, np. jawną albo komandytową. Ta druga pozwoli na opodatkowanie dochodu wyłącznie u wspólnika, zapewnia też ograniczenie odpowiedzialności komandytariuszy.

Zgodnie z interpretacjami skarbówki przy takim przekształceniu także nie pojawi się przychód. Jest to bowiem jedynie zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa, u wspólników nie powstanie więc zobowiązanie podatkowe od dochodów ze zbycia majątku ani z tytułu nabycia udziałów (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPB3/423-331/ 13-5/MF). To, że przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną jest neutralne podatkowo, potwierdziła Izba Skarbowa w Bydgoszczy (interpretacja nr ITPBI/415-1223a/12/MR).

Eksperci przestrzegają jednak, że w nowym roku fiskus może opodatkować (w związku ze zmianą przepisów) niepodzielone zyski, które wystąpią w spółce komandytowo-akcyjnej przekształcanej w spółkę osobową.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ