Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB1/415-585/13-4/MD).

Z pytaniem zwrócił się wspólnik spółki jawnej, prowadzącej działalność transportową i handlową. Spółka posiada stację paliw, w skład której wchodzą budynek sklepu, wiata nad dystrybutorami, dystrybutory paliwowe, moduł autogazu oraz dwa podziemne zbiorniki paliwowe. Podatnik wyjaśnił, że zbiorniki wraz z całym oprzyrządowaniem są sprawne technicznie i posiadają wszelkie niezbędne do użytkowania dokumenty. Pomimo to będzie je musiał wymieć na inny model (jednopłaszczowe na dwupłaszczowe), ze względu na regulacje dotyczące wymagać technicznych stawianych takim urządzeniom. Wymianie, jak wyjaśnił podatnik, podlegać będzie cały osprzęt w postaci rurociągów, studzienek itp. (stary osprzęt ulega zniszczeniu przy demontażu). Cała operacja polegałaby na wymontowaniu starych zbiorników i zamontowaniu na tych samych fundamentach nowych.

Podatnik uznał, że wydatki na wymianę, do których jest zmuszony nowymi regulacjami, należy zakwalifikować jako remont stacji paliw, gdyż prowadzą jedynie do zachowania możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym może je rozliczyć jako koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia, a nie przez odpisy amortyzacyjne.

Na pytanie izby podatnik odpowiedział, że zbiorniki paliwowe, które mają zostać wymienione, mimo że stanowią wraz z osprzętem odrębne środki trwałe, ujęte w ewidencji środków trwałych, i są amortyzowane, to są integralną częścią składową stacji paliw.

– Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, adaptacja, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja) polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych – wyjaśniła izba.

– Skoro zbiorniki paliwowe wraz z osprzętem, które mają zostać wymienione, stanowią obecnie odrębne środki trwałe (jak wskazał sam wnioskodawca), to zakupione na ich miejsce nowe zbiorniki na paliwo (dwupłaszczowe) także stanowić będą odrębne środki trwałe. Zatem wydatków poniesionych na ich nabycie nie sposób uznać za wydatki o charakterze remontowym – uznał organ. Dla porządku dodał, że nie ma też mowy o modernizacji w rozumieniu przepisów podatkowych, gdyż może ona dotyczyć tylko środków trwałych w posiadaniu podatnika, a nie dopiero kupowanych.