Dla podatników VAT początek 2014 r. będzie ciężką próbą poukładania na nowo rozliczeń z fiskusem. Od 1 stycznia w życie wchodzą rewolucyjne zmiany do ustawy o VAT. Wiele branż stanie przed problemem prawidłowego określenia daty wykonania świadczonych usług, od czego zależeć będzie moment powstania obowiązku podatkowego. Kłopoty nie ominą m.in. hotelarzy.

Skutki podatkowe

– Sprecyzowanie pojęcia usługi hotelowej może się łączyć z praktycznym problemem skutków podatkowych – mówi Piotr Kwaśny, doradca podatkowy z ASB Tax.

Chodzi o zastosowanie właściwej stawki VAT. Biorąc pod uwagę zmiany w określeniu momentu powstania obowiązku podatkowego, kłopotliwe – ze względu na specyfikę usług – może okazać się ustalenie, kiedy została ona wykonana.

Jak zauważa Piotr Kwaśny, podczas korzystania z usług noclegowych goście często mają do dyspozycji inne udogodnienia w hotelu. Zazwyczaj są one zawarte w cenie noclegu lub dodawane do niej przy  jego rozliczaniu, np. kolacja czy skorzystanie z minibaru. Wątpliwości potęguje niekorzystne dla hoteli orzecznictwo. W jednym z najnowszych orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny uznał bowiem, że dodatkowe świadczenia oferowane przez hotel muszą być rozliczane osobno (I FSK 1758/12).

– Usługą podstawową o charakterze kompleksowym jest nocleg ze śniadaniem – tłumaczył w ustnych motywach uzasadnienia sędzia NSA Marek Kołaczek. – I tylko do nich ma zastosowanie jedna stawka VAT.

Inne świadczenia uzupełniające ofertę hotelową, takie jak zabiegi spa czy kolacja, zdaniem NSA to świadczenia odrębne. Co jest zatem datą wykonania usługi dodatkowej podczas pobytu gościa w hotelu?

W ocenie Dawida Milczarka, menedżera z kancelarii Martini i Wspólnicy, chociaż niektóre świadczenia dodatkowe nie należą do kompleksowej usługi hotelowej, nie wyklucza to możliwości potraktowania ich jako odrębnych usług rozliczanych okresowo z momentem zakończenia pobytu gościa w hotelu, tak samo jak samej usługi noclegowej.

– Przemawiają za tym nie tylko względy praktyczne, ale również art. 19 a ust. 3 znowelizowanej ustawy o VAT. Wskazuje on bowiem, że w przypadku świadczenia usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu okresu rozliczeniowego, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia – uważa ekspert.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy gość ureguluje rachunek w hotelowej restauracji natychmiast po konsumpcji. Wówczas ten obowiązek powstanie już z chwilą zapłaty, w części, w której ona nastąpiła.

Sens ekonomiczny

Zdaniem Piotra Kwaśnego dla oceny, czy mamy do czynienia z usługą kompleksową, nie powinno mieć znaczenia tylko to, czy dane świadczenie można nabyć oddzielnie. Ważne jest, czy istnieje ekonomiczne i funkcjonalne powiązanie świadczonych usług. Taki związek istnieje w większości pakietów hotelowych. Inaczej w skrajnych sytuacjach należałoby uznać, że hotelowe lodówki musiałyby drukować paragony fiskalne przy każdorazowym wykorzystaniu. Ponadto dokonując wyboru hotelu, klienci często kierują się również zakresem usług „pozanoclegowych". Oznacza to, że z ekonomicznego punktu widzenia inne świadczenia często służą właśnie takiemu „lepszemu" skorzystaniu z usługi podstawowej, zaś usługa hotelowa nie ogranicza się wyłącznie do noclegu ze śniadaniem.

Zdaniem ekspertów zmiany w ustawie o VAT dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego przełożą się na większą liczbę sporów z fiskusem.

– Obawiam się, że w kwestii tak skomplikowanej jak zakres usług hotelowych spory i dyskusje mogą być rozstrzygnięte wyłącznie poprzez doprecyzowanie przepisów lub też ogólną interpretację podatkową – uważa Piotr Kwaśny.

Nowelizacja ustawy o VAT

Nowe zasady opodatkowania

Od 1 stycznia 2014 r. co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z tym w danym roku nie upływają terminy płatności ani rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.