Dopłata do wypoczynku dzieci pracowników może być nieopodatkowana, ale w tym celu trzeba spełnić kilka formalnych warunków. Przypomniała o nich łódzka Izba Skarbowa (numer interpretacji IPTPB1/415-652/ 13-4/AG).

O interpretację wystąpiła firma, która przekazuje środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci pracowników. Od wypłacanych kwot nie potrąca zaliczki na podatek, świadczenie jest bowiem zwolnione z daniny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT.

Pracownik musi spełnić jednak określone warunki. Po pierwsze złożyć wniosek o dofinansowanie, z którego wynika, że dziecko nie ukończyło 18 lat. Po drugie przedstawić fakturę za wyjazd (z danymi wystawcy oraz kwotą do zapłaty). Po trzecie przekazać wyciąg ze statutu organizatora lub jego oświadczenie potwierdzające, że prowadzi działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Czy to wystarczy do zastosowania zwolnienia, czy też potrzebna jest jeszcze kopia zaświadczenia zgłoszenia wyjazdu kuratorowi oświaty?

Łódzka Izba Skarbowa podkreśliła, że przepisy nie zawierają szczególnych unormowań dotyczących dokumentowania wydatków. Osoba, która chce skorzystać ze zwolnienia, powinna jednak wykazać, że organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie.

Dokumentem, który to potwierdza, może być wyciąg ze statutu organizatora lub jego oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

Pamiętajmy, że jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ?(i zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra), zwolniona z podatku jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł, obowiązuje roczny limit do 760 zł.

Ulga nie przysługuje, jeśli pracodawca sfinansował koszty pobytu u rodziny. Fiskus nie zgodzi się też na zwolnienie z podatku dopłat do wyjazdów organizowanych na własną rękę przez pracowników.