Dla rodziców to zła wiadomość. Oznacza bowiem, że zwolnienie nie będzie miało zastosowania do dofinansowania wypoczynku młodzieży, która ten wiek osiągnęła. Świadczenia otrzymane ?w formie dofinansowania wypoczynku dla pełnoletnich dzieci są przychodem pracownika ze stosunku pracy i są opodatkowane łącznie z wynagrodzeniem za pracę. Przypomniała o tym Izba Skarbowa ?w Katowicach w interpretacji ?z 25 listopada 2008 r. (IBPB2/?415-1485/08/BD).

W praktyce wątpliwości budzi jednak sytuacja, gdy dziecko kończy 18 lat w roku podatkowym, w którym przyznawane jest dofinansowanie do wypoczynku. Jak wtedy postąpić: pobrać zaliczkę, czy nie? Wyjaśniła to Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji ?z 19 października 2010 r. (ILPB2/415-879/10-2/WM). Izba przyznała, że możliwe są trzy sytuacje:

1. ?dziecko ukończyło 18 rok życia przed rozpoczęciem wypoczynku – wtedy całość dopłaty podlega doliczeniu do przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu,

2. ?dziecko ukończyło 18 rok życia po zakończeniu wypoczynku – wówczas całość dopłaty jest zwolniona z opodatkowania,

3. ?dziecko ukończyło 18 rok życia w trakcie wypoczynku – w takim przypadku część dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu od ukończenia 18 roku życia do końca pobytu dziecka na wypoczynku jest doliczana do przychodu pracownika, podlegającego opodatkowaniu.

Zdaniem izby, aby ustalić liczbę dni, za które należy opodatkować dopłatę do wypoczynku, trzeba zastosować zasadę dotyczącą określania terminów, wynikającą z art. 112 kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi, że termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednak przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Przykład

Pracownik dostał dofinansowanie do wypoczynku swojego syna Jacka, który wyjechał na zimowisko. Kosztowało 2500 zł. Dopłata ?z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyniosła 1400 zł. Zimowisko trwało ?14 dni. W przedostatnim dniu pobytu Jacek obchodził 18. urodziny. A zatem przez ostatnie 2 dni (13 i 14 dzień) zimowiska miał już ukończone 18 lat. Oznacza to, że dopłata do wypoczynku jest zwolniona z PIT tylko częściowo, w sumie 1200 zł [(1400 zł : 14 dni) x 12 dni]. Pozostałe 200 zł będzie opodatkowane chyba, że możliwe będzie zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (jeśli będą spełnione przesłanki określone ?w tym przepisie).

Na marginesie warto zaznaczyć, że zwolnienie ma zastosowanie również w przypadku, gdy wypoczynek organizowany jest równocześnie dla dzieci i rodziców. Jednak zwolnieniu od opodatkowania podlega tylko ta część dopłaty, która dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18 (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 stycznia 2008 r., ITPB1/415-356/07/IL).

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie ma też przeszkód dla zastosowania zwolnienia z PIT w sytuacji, gdy „kwota przysługującej dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pokrywa ?w całości poniesione przez pracownika wydatki". Wynika tak z interpretacji ministra finansów z 24 kwietnia 2012 r. (DD3/033/61/CRS/11/?PK-27).

Z interpretacji fiskusa wynika też, że art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT nie zawiera regulacji wyłączających możliwość zastosowania zwolnienia w przypadku, gdy wypoczynek najmłodszych jest zorganizowany bez wyżywienia (tak np. stwierdziła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 19 stycznia 2012 r., ITPB2/415-926/11/ENB).