Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (nr interpretacji: IPTPB3/423-?427/13-2/IR).

Interpretacja dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, hurtowego sprzedawcy farb i lakierów. Otrzymała ona ofertę ?skonstruowaną w taki sposób, że za nabycie określonej ilości farb, ?np. 300 litrów, spółka otrzyma dodatkową ilość tego samego towaru, np. 30 litrów.

Warunkiem zastosowania rabatu ilościowego jest dokonanie zakupów farb w określonej ilości i stałej cenie.

Sprzedawca będzie fakturował opisaną wyżej sprzedaż w dwojaki sposób, tzn. wystawi jedną fakturę z określoną ilością farb, ?np. 300 litrów po aktualnych cenach rynkowych, stosowaną dla każdego klienta, i drugą, np. 30 litrów po cenie 0,00 zł, z adnotacją na fakturze „farba w ramach upustu towarowego do pierwszej faktury".

Spółka opisała, że w przytaczanym przykładzie na stan magazynowy zamierza przyjąć 330 litrów po cenie określonej w pierwszej fakturze.

Zapytała, czy w przytoczonym przykładzie, otrzymując 30 litrów farby, zafakturowanej z wartością zero zł, będzie zobligowana do stosowania przepisów ustawy o CIT o przychodach z nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT przychodem jest również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Wysokość przychodu ustala się na podstawie rynkowych cen otrzymanych rzeczy lub praw.

Spółka uznała jednak, że przytoczone przepisy nie mają zastosowania do jej sytuacji.

Otrzymane farby w ramach rabatu ilościowego nie stanowią świadczenia otrzymanego nieodpłatnie, gdyż jego udzielenie jest warunkowane odpłatnym dokonaniem zakupów farb w dużej ilości. Zastosowanie techniki promocyjnej przez sprzedawcę tzw. dodatkowego gratisu, w określonej ilości farb po cenie „zero" zł nie powinno mieć żadnego znaczenia.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Izba skarbowa w pełni podzieliła ten pogląd.