Zasady opodatkowania sprzedaży pojazdu zależą od terminu tej sprzedaży. Od początku kwietnia 2014 r. nie obowiązuje już zwolnienie. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził na wniosek podatnika VAT konsekwencje zbycia firmowego motocykla (nr interpretacji: ITPP2/443-283/14/AD).

Z pytaniem zwróciła się spółka, czynny podatnik VAT, która w listopadzie 2013 r. wykupiła z leasingu motocykl. Pojazd był wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych, związanych z prowadzeniem przez spółkę działalności. Od zakupu spółka odliczyła 60 proc. VAT. Zamierzała w 2014 r. sprzedać motocykl i zastosować zwolnienie.

Organ odpowiedział, że spółka może tak zrobić, ale zastrzegł, że to stanowisko jest prawidłowe pod warunkiem, że spółka upora się ze sprzedażą do końca marca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwolniona od podatku jest sprzedaż towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej, jeżeli z tytułu ich nabycia nie przysługiwało sprzedawcy prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku wykazanego na fakturze zakupowej.

Do końca marca, na podstawie rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (DzU z 2013 r., poz. 1722, ze zm.), zwolniona była również sprzedaż samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku (połowa lub 60 proc., nie więcej niż odpowiednio 5 tys. lub 6 tys.). Przepisy te odnosiły się również do motocykli, co wynika z definicji zawartych w prawie drogowym.

Izba potwierdziła więc stanowisko podatnika, zaznaczając, że jest prawidłowe pod warunkiem, że do transakcji doszło przed zmianą przepisów, tj. jeszcze w marcu 2014 r.

– Jeśli sprzedaż ta nastąpiła/nastąpi po tym terminie – podlegała/podlegać będzie opodatkowaniu 23-proc. stawką podatku (...) gdyż zwolnienia tego nie przewiduje już powołane rozporządzenie ministra finansów, a spółka nie może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ motocykl – jak wynika z treści wniosku – wykorzystywany był wyłącznie w działalności opodatkowanej – wyjaśnił organ.