Od 1 stycznia tego roku ustawa o VAT nakazuje opodatkować sprzedaż używanego sprzętu bez względu na to, ile czasu był wykorzystywany w firmie. Dotyczy to także rzeczy, np. samochodów, podczas nabycia których przedsiębiorca nie mógł odliczyć VAT naliczonego (wystarczy, że były wykorzystywane w działalności opodatkowanej).

W „Rzeczpospolitej" ?z 6 października w artykule „Chcesz uniknąć VAT, wyprowadź auto z firmy" został wskazany sposób ?na sprzedaż firmowego samochodu bez konieczności zapłaty podatku ?– przed transakcją przekazać go na cele prywatne.

Jest także inna możliwość zminimalizowania obciążeń – skorzystanie z procedury VAT marża (podatek jest wtedy płacony od różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży, a nie od całej kwoty). Część doradców podatkowych uważa to rozwiązanie za ryzykowne, argumentując, że procedura VAT marża jest zarezerwowana dla tych, którzy handlują towarami używanymi. Ich zdaniem nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy sprzedają starą rzecz wykorzystywaną wcześniej na potrzeby działalności.

Uważam te obawy za bezpodstawne. Zapis o towarach nabytych uprzednio w celu odsprzedaży (zawarty w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT) nie zawęża zastosowania procedury marży wyłącznie do towarów handlowych.

Potwierdza to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-280/04 (Jyske Finans A/S v. Skatteministeriet). Wynika z niego, że procedura marży będzie miała zastosowanie także wówczas, gdy sprzedawane rzeczy były przed transakcją wykorzystywane przez przedsiębiorcę jako środki trwałe bądź wyposażenie. Nie muszą one mieć statusu towarów handlowych.

Do zastosowania procedury marży istotne jest przede wszystkim nabycie danej rzeczy bez możliwości odliczenia VAT naliczonego.

—oprac. wp

Autor jest doradcą podatkowym ?i radcą prawnym z kancelarii  EOL