– Pracownicy resortu finansów nie mieli „prawnego obowiązku" monitorowania procesu legislacyjnego projektu, a wskazanie właściwego terminu ogłoszenia ustawy należało do Rządowego Centrum Legislacji (RCL) – tłumaczy Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. – Uchybienia funkcjonariuszy z RCL należy jednak uznać za przewinienia sankcjonowane na drodze odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 6 października 2014 r. Trzy dni wcześniej „Rzeczpospolita" napisała, że po zwłoce w ogłoszeniu ustawy firmy oszczędzą miliardy na podatkach. Art. 17 ustawy zakładał, że regulacje opodatkowania w Polsce dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane wchodzą w życie „pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ich ogłoszenia". Gdyby ogłoszono ustawę przed końcem września, weszłyby w życie z początkiem 2015 r. RCL opublikowało ją dopiero 3 października – były więc obawy, że wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem. Dopiero po nowelizacji z 21 października 2014 r. przepisy o zagranicznych spółkach weszły 1 stycznia 2015 r.

Kontrola w RCL i Ministerstwie Finansów zlecona przez premier Ewę Kopacz ustaliła, że resort nie monitorował daty opublikowania przepisów, a RCL nie dochował należytej staranności w ustaleniu terminu ich ogłoszenia. W związku ze spóźnieniem zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF został odwołany; szef Departamentu Dzienników Urzędowych w RCL otrzymał upomnienie; on i jego zastępca zostali też pozbawieni premii za październik.

—jol, pap