Stratę można odliczać od dochodu przez pięć kolejnych lat. W dowolnych proporcjach, z zastrzeżeniem, że w jednym roku maksymalnie połowę.

Gdzie ją wpisać? Przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej stratę z ubiegłych lat wykaże w części E formularza PIT-36. Konkretnie w poz. 143 (albo 144, jeśli miał ją małżonek, z którym się wspólnie rozlicza). Mogą ją też odliczyć przedsiębiorcy płacący podatek liniowy. Oni wykazują stratę w poz. 23 zeznania PIT-36L.

Oczywiście wpisana kwota nie może przekroczyć wykazanego wcześniej w zeznaniu dochodu. Jeśli jest za niski, przedsiębiorca może rozliczyć stratę w następnych latach.

Przykład:

Pan Kowalski prowadzi firmę handlową. W 2013 r. sporo inwestował i na koniec roku wyszło mu 16 tys. zł straty podatkowej. W 2014 r. wykazał dochód w kwocie 20 tys. zł. W PIT-36 może go pomniejszyć o 8 tys. zł (50 proc. straty z 2013 r.).

Podobne zasady obowiązują graczy giełdowych, a także osoby zarabiające na najmie.

Oczywiście straty nie wolno rozliczać dowolnie, może ona pomniejszać dochody tylko z tego samego źródła. Nie można więc dochodów z najmu rozliczanego poza działalnością gospodarczą pomniejszyć o stratę z firmy.

Przykład:

Panu Nowakowi w 2014 r. wyszła strata z działalności gospodarczej. Wykazuje ją w zeznaniu PIT-36. Wpisuje w nim też dochody z umowy o pracę. Nie może ich jednak skompensować ze stratą (wolno ją będzie odliczyć od dochodów z firmy w następnych latach). Pan Nowak wykazuje też (w PIT-38) dochody ze sprzedaży akcji. Pomniejsza je o połowę straty poniesionej z transakcji giełdowych w 2013 r.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ