Firmowym przychodem są tylko odszkodowania za składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpiła o nią kobieta, która przez sześć lat prowadziła działalność gastronomiczną. Na jej potrzeby wykorzystywała wprowadzony do ewidencji środków trwałych drewniany budynek. Po likwidacji firmy ponosiła stałe koszty utrzymania i zabezpieczenia obiektu (podatek od nieruchomości, czynsz dzierżawny za grunt, opłaty za energię). Dwa lata po zakończeniu działalności budynek doszczętnie spłonął, a kobieta otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie.

Pyta skarbówkę, jak je rozliczyć. Czy jest przychodem z działalności gospodarczej? Czy może korzysta ze zwolnienia z podatku przewidzianego dla odszkodowań rozliczanych poza firmą?

Co na to fiskus? Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o PIT wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wyjątek to odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT, takie odszkodowania są przychodem z działalności gospodarczej.

Izba skarbowa podkreśliła, że składnikami majątku związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są zarówno środki trwałe, jak i wszelkie inne rzeczy w niej wykorzystywane. Skoro jednak kobieta zlikwidowała firmę dwa lata temu, to budynek przestał być składnikiem majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odszkodowanie nie jest więc świadczeniem, o którym mówi art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT. Przychód z tego tytułu jest zwolniony z podatku.

numer interpretacji: IBPBI/1/ 415-1468/14/ŚS