Mamy dobrą wiadomość dla miłośników oszczędności podatkowych, którzy szukają nowych możliwości optymalizacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że zwolnienie z podatku daje wykorzystanie w polskiej spółce osobowej maltańskiego funduszu inwestycyjnego.

– Regulacje określające zasady działania funduszy na Malcie są bardziej liberalne niż w Polsce. Podobnie jest w Luksemburgu. Daje to możliwość skonstruowania atrakcyjnych podatkowo struktur, pamiętając o przepisach o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Po likwidacji korzyści podatkowych z prowadzenia biznesu w spółkach komandytowo-akcyjnych struktury te stają się coraz popularniejsze – mówi Piotr Liss, doradca podatkowy, partner w RSM Poland KZWS.

Dochody bez CIT

– Schemat jest dość prosty. Wystarczy, że przedsiębiorca założy na Malcie spółkę, która działa jako fundusz inwestycyjny. Nabywa on udziały, np. 99 proc., w polskiej spółce komandytowej. Dochody funduszu są zwolnione z CIT – tłumaczy Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy z kancelarii Piekielnik Business Consulting.

Fiskus nie zgadza się na taką optymalizację. Argumentuje, że zwolnienie przysługuje tylko funduszom, które zajmują się lokowaniem pieniędzy, a nie prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek osobowych (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPBI/2/423-149/14/JD).

– Polskie przepisy mówią, że zagraniczny fundusz może inwestować w prawa majątkowe, za jakie uważany jest ogół praw i obowiązków w spółce osobowej – mówi Piotr Liss. – Jednak fiskus wprowadza, opierając się na wykładni celowościowej, dodatkowy warunek podobieństwa do polskiego funduszu (który nie może inwestować w spółki osobowe).

Tylko powody podane w przepisach

Stanowisko skarbówki zanegował gliwicki WSA (sygn. I SA/Gl 1041/14). Jego zdaniem nie można odmawiać zwolnienia z powodów, które nie są wymienione w przepisach.

– Wyrok WSA potwierdza legalność mechanizmu optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zagranicznych funduszy – mówi Tomasz Piekielnik. – Takie struktury zastępują s.k.a., które po zmianie przepisów w 2014 r. nie dają już podatkowych korzyści.

Opinia dla „Rz"

Jakub Prusiński, radca prawny w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, pełnomocnik podatnika przed WSA w Gliwicach

Fiskus uważa, że językowa wykładnia przepisów o zwolnieniu z CIT zagranicznych funduszy inwestycyjnych jest niewystarczająca. Sąd potwierdził jednak, że polskie regulacje są jasne i klarowne, nie wymagają więc wykładni celowościowej. I przyznał, że inwestycja w spółkę osobową to lokowanie środków w prawa majątkowe, co maltański fundusz może robić. To pierwszy wyrok w takiej sprawie, dający zielono światło inwestycjom poprzez zagraniczny fundusz. Jego prowadzenie kosztuje ponad 100 tysięcy złotych rocznie, jednak oszczędności podatkowe mogą przewyższyć te wydatki.