Trwające od wielu miesięcy prace nad redukcją akcyzowej biurokracji zaowocowały projektem zmian w ustawie o tym podatku. Wiceminister finansów Jarosław Neneman poprosił rządowe resorty, by w konsultacjach nie zgłaszały uwag wykraczających poza kwestie uzgodnione na etapie założeń. W projekcie utrzymano też 30 czerwca 2015 r. jako termin wejścia w życie większości przepisów.

– Ministerstwu najwyraźniej zależy na szybkim uchwaleniu ustawy. To może być realne, bo projekt nie zawiera kontrowersyjnych rozwiązań, np. zmiany stawek akcyzy – ocenia doradca podatkowy Szymon Parulski, szef kancelarii Parulski i Wspólnicy.

W projekcie znalazły się rozwiązania zmniejszające formalności w obrocie alkoholami, paliwami, wyrobami tytoniowymi i chemicznymi. Niektóre z nich postulowała „Rzeczpospolita" w „Białej księdze przepisów podatkowych" z 2013 r. Na przykład umożliwienie przechowywania w jednym składzie podatkowym zarówno towarów z zapłaconą akcyzą, jak i tych, od których tego podatku jeszcze nie uiszczono. Dziś trzeba w tym celu tworzyć odrębne magazyny, co oznacza dodatkowe koszty dla firm.

Zmianą postulowaną w „Białej księdze" jest też umożliwienie otwierania składów podatkowych przez podmioty inne niż producenci. Skorzystają na tym np. spedytorzy i przewoźnicy.

Same operacje w składach będą wymagały mniej biurokracji. Zniesiony zostanie formularz INF służący poinformowaniu urzędu celnego o wyrobach akcyzowych w składzie.

– Tego, jak będą wyglądać uproszczenia ewidencyjno-raportowe, dowiemy się dopiero z rozporządzeń wykonawczych – zauważa Anna Wibig, doradca podatkowy w Deloitte.

Zdaniem Szymona Parulskiego szybkie uchwalenie ustawy przyniesie pożytek zarówno przedsiębiorcom, jak i administracji celnej. Zaznacza jednak, że nowelizacja nie rozwiąże wszystkich problemów z akcyzową biurokracją.

– Jeśli ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu, to być może za rok można by pomyśleć o rozpoczęciu prac nad kolejnymi ułatwieniami – przewiduje ekspert. Zwraca uwagę, że w kolejnej turze takiej deregulacji można się zastanowić np. nad stworzeniem składów celno-akcyzowych albo nad zmianą przepisów o dopuszczalnych ubytkach towarów akcyzowych.

Anna Wibig uważa, że zmiany mogłyby dotyczyć też np. dopuszczalnych norm zużycia napojów alkoholowych wykorzystywanych do wytwarzania artykułów spożywczych.

– Zwolnienie, które według przepisów UE jest obowiązkowe, nie może zależeć od decyzji urzędników, którzy wydają takie normy w indywidualnych sprawach – zaznacza Anna Wibig. Dodaje, że potrzebę zmiany przepisów o normach zużycia wskazał już w ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości UE, ale dotychczas ich nie zmieniono. —Paweł Rochowicz

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe