Od przyszłego roku odsetki od zaległości podatkowych mają być zróżnicowane. Ci, którzy sami się zorientują, że mają taką zaległość, a następnie szybko skorygują nieprawidłowości w deklaracji i wpłacą zaległy podatek, będą mogli zastosować obniżoną stawkę odsetek. Ale podatnicy, u których to fiskus wykryje zaległości, mają płacić stawkę podwyższoną.

Taką politykę kija i marchewki Ministerstwo Finansów przygotowało już w ubiegłym roku. Według projektu zmian w ordynacji podatkowej owa obniżona stawka ma wynosić połowę zwykłej stawki od zaległości podatkowych (ta obecnie to 8 proc. rocznie). Ministerstwo chciało, by stawka podwyższona była dwukrotnością zwykłej.

Przeciwko tak wysokiej sankcji zaprotestował jednak resort gospodarki. Ostatecznie MF zgłosiło autopoprawkę, według której podwyższona stawka wyniosłaby 150 proc. zwykłej (dziś oznaczałoby to 12 proc. rocznie). Owa „karna" stawka dotyczyłaby jedynie podatników VAT i akcyzy. Ma być stosowana, jeśli zaległość podatkowa zostanie wykryta w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Podatnicy mają ją płacić także wtedy, gdy skorygują deklarację, m.in. po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Podwyższona stawka odsetek nie będzie stosowana, jeśli zaniżenie podatku przekroczy 25 proc. kwoty należnej i będzie wyższa od pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (8750 zł).

Nowe regulacje odsetkowe są częścią większej nowelizacji ordynacji podatkowej.

etap legislacyjny: przed Radą Ministrów