Fryzjer, który strzyże ludzi powinien zainstalować kasę rejestrującą bez względu na obroty, psi nie ma takiego obowiązku. Lekarz wystawia paragon, weterynarz nie. Sprzedawca w stacjonarnej budce z jedzeniem ewidencjonuje transakcje w kasie fiskalnej, w przenośnym straganie nie musi. Te paradoksy to skutek nowych przepisów.

- Minister finansów stopniowo rozszerza zakres obowiązków ewidencyjnych, widać tu jednak brak konsekwencji – mówi Janusz Menkina, właściciel biura rachunkowego.

– Trudno zrozumieć, dlaczego niektóre grupy zawodowe muszą mieć kasy, a pokrewne i bardzo zbliżone profesje już nie – dodaje Małgorzata Tyska, właścicielka biura usług księgowych.

Mniej zwolnień w przepisach

Przypomnijmy, że od 1 marca br. wielu przedsiębiorców straciło prawo do zwolnień z kas rejestrujących. Fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, świadczący usługi gastronomiczne. Muszą wydawać paragony bez względu na to ile zarabiają (nie przysługuje im zwolnienie do 20 tys. obrotów rocznie) i nawet wtedy gdy pieniądze wpływają na konto.

Jak deklaruje minister finansów to kolejny krok do objęcia wszystkich sprzedawców obowiązkiem ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej. Lektura interpretacji skarbówki dotyczących nowych przepisów pokazuje jednak, że niektórym udaje się z obowiązku instalacji kasy fiskalnej wywinąć. Argumenty, którymi przekonują fiskusa są różne.

Liczne odstępstwa od reguły

Kobieta świadcząca usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla zwierząt twierdzi, że są one bardziej skomplikowane niż dla ludzi. Powodem jest duże zróżnicowanie klientów, chodzi m.in. o ich socjalizację i predyspozycje psychiczne. Łódzka izba skarbowa (interpretacja nr IPTPP4/4512-28/15-2/UNR) przyznała, że przysługuje jej zwolnienie z kas fiskalnych.

Obowiązkiem rejestrowania obrotu w kasie bez względu na jego wysokość nie jest objęte także leczenie zwierząt. Wyłączona bowiem ze zwolnień opieka medyczna to usługa mająca na celu ochronę zdrowia ludzkiego (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPP3/4512-43/15/AŚ).

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Fiskusa przekonał też sprzedawca popcornu i waty cukrowej na odpustach i festynach. Ma on rozkładany stragan i z niego prowadzi sprzedaż. Katowicka izba skarbowa (interpretacja nr IBPP3/4512-136/15/KG) potwierdziła, że zwolnień nie stosuje się tylko dla usług kateringu oraz świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Sprzedawca ma natomiast ruchomą placówkę (rozkładany stragan), nie przygotowuje też żywności dla odbiorców zewnętrznych (nie zajmuje się więc kateringiem).

Izba Skarbowa w Katowicach (interpretacja nr IBPP3/443-1497/14/EJ) uznała też, że nie trzeba obligatoryjnie ewidencjonować w kasie fiskalnej mediacji w celu rozwiązywania konfliktów między osobami fizycznymi i firmami, jeśli jej prowadzenie nie jest ani usługą prawniczą ani doradztwa. Chociaż w Polskiej Klasyfikacji Działalności do działalności prawniczej zalicza się też czynności mediatorów sądowych.

- Jak więc widać odstępstw od reguły jest sporo – mówi Małgorzata Tyska. – To zresztą specyfika naszego prawa podatkowego charakteryzującego się dużą ilością wyjątków i wątpliwości kiedy je stosować - dodaje.

Powszechny obowiązek

- Najlepszym rozwiązaniem byłoby obligatoryjne wprowadzenie kas rejestrujących dla wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych – twierdzi Janusz Menkina. – Przedsiębiorcy byliby przekonani o nieuchronności ich stosowania, zaś konsumenci mogliby od razu odróżnić uczciwych sprzedawców od ukrywających obroty.

Grzegorz Gębka - doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej

Kolejna nowelizacja przepisów w sprawie zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących przyniosła sporo nowych wątpliwości. Fiskus wydaje interpretacje potwierdzające, że niektóre profesje mogą wciąż korzystać ze zwolnień, musi jednak odwoływać się do wykładni celowościowej, doświadczenia życiowego czy klasyfikacji statystycznych. To niepewne podstawy i skarbówka w każdej chwili może zmienić zdanie. Warto byłoby w końcu uporządkować ten chaos w przepisach. Skoro minister finansów uważa, że kasy rejestrujące są niezbędne do płacenia podatków, to powinien wprowadzić powszechny obowiązek ich stosowania. Inaczej przy okazji każdej nowelizacji będą kontrowersje i nadal będzie dochodziło do sporów podatników z fiskusem.