Sytuacja opisana w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach dotyczyła tak specyficznej firmy jak park narodowy, ale może się odnosić także do innych, którzy zmieniają działalność.

Pytanie dotyczyło wydatków na modernizację miejsc biwakowych. Do niedawna park udostępniał je turystom za darmo, w ramach swojego zadania z ustawy o ochronie przyrody. Po modernizacji okazało się, że nie jest w stanie utrzymać odnowionych biwaków. Dlatego zaczął pobierać opłaty. Włączył je do swojej działalności gospodarczej.

Czy VAT od modernizacji można odzyskać, gdy park dotychczas ich nie odliczał? Według izby jest to możliwe poprzez korektę deklaracji VAT-7. Wskazano na związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, co usprawiedliwia taką korektę, nawet gdy zakupione towary i usługi zmieniły przeznaczenie (art. 91 ust. 8 ustawy o VAT).

numer interpretacji: IBPP3/4512-170/15/MN