Sejm uchwalił w środę ustawę o administracji podatkowej wprowadzającą wiele zmian, które mają ułatwić komunikację podatników ze skarbówką.

Ustawa przewiduje, że mikroprzedsiębiorca zatrudniający do dziesięciu osób będzie mógł wystąpić o przyznanie mu asystenta, który będzie się nim opiekował przez maksymalnie 18 miesięcy od nadania NIP. Rolą asystenta będzie inicjowanie kontaktu z podatnikiem oraz oferowanie i udzielanie pomocy w zależności od potrzeb. Urzędnik przypomni o zbliżającym się terminie zapłaty podatku lub złożenia deklaracji. Wyjaśni, jakie przysługują uprawnienia i ulgi. Udzieli też ogólnych informacji związanych z działaniem innych organów podatkowych i ZUS. Nie wypełni jednak żadnych dokumentów, nie będzie także świadczył usług doradztwa podatkowego.

Ustawa kładzie również nacisk na udzielanie jednolitych informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego, niezależnie od miejsca zamieszkania podatnika. W tym celu z pięciu izb skarbowych, w których funkcjonują obecnie biura Krajowej Informacji Podatkowej, wyodrębnione zostanie jedno Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Będzie to nowy organ podatkowy wyspecjalizowany w wydawaniu indywidualnych interpretacji.

Inna zmiana dotyczy centralizacji decyzji majątkowych i kadrowych na poziomie izby skarbowej.

W sprawach z zakresu prawa pracy izba skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi stanowić ma jednostkę organizacyjną, której kierownikiem zostanie dyrektor izby. Przepisy przewidują też konsolidację na poziomie województwa procesów pomocniczych, m.in. obsługi finansowej i kadrowej.

etap legislacyjny: trafi do Senatu