Z ustaleń śledczych wynika, że grupa w ramach szeregu firm – na chwilę obecną ustalono około 100 podmiotów - wystawiała faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Celem tego było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawione dokumenty obejmowały zróżnicowane usługi i opiewały na kwotę co najmniej 1 mld zł. Ustalono, że osoby zaangażowane w przestępczy proceder uczyniły sobie z tego stałe źródło dochodu.

W ostatnich dniach blisko 200 funkcjonariuszy CBA i KAS przeprowadziło na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego działania, podczas których zatrzymano 34 osoby. Wówczas to, podczas szeregu przeszukań w miejscach zamieszkania i biurach, zabezpieczono liczne dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mogą stanowić materiał dowodowy w tej sprawie.

Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej, końcowi odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „słupy" czyli osoby na które były zakładane podmioty gospodarcze w imieniu których w procederze były wystawiane fikcyjne faktury.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw karnoskarbowych.