Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, w jaki sposób płatnicy mogą sobie poradzić z trudnościami z przesyłaniem drogą elektroniczną informacji o osobach niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce, które nie posiadają polskiego identyfikatora podatkowego.

Minister finansów informuje, że we wskazanych przypadkach w formularzach informacji płatnika PIT w polu identyfikatora podatkowego NIP należy podać następujący ciąg cyfr: „9999999999". Według MF tak podany zestaw danych będzie interpretowany przez systemy administracji podatkowej jako brak identyfikatora podatkowego dla osoby wskazanej w informacji.

Płatnicy muszą do końca lutego przesłać drogą elektroniczną informację o dochodach na druku PIT-11, w której wskażą miejsce rezydencji podatkowej pracownika.