Resort kończy prace nad rozporządzeniem przedłużającym termin przekazania tej informacji. Musi ono zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 25 sierpnia.

Jak poinformowało ministerstwo, termin został wydłużony "w związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT". Pierwszy termin na złożenie tej informacji przypada na 25 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie przedłuży do 31 stycznia 2017 r. termin przekazania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT za okresy od lipca do grudnia 2016 r. Przedłużenie terminu dotyczyć będzie większości podmiotów tworzących sektor finansów publicznych, zobowiązanych do złożenia tej informacji od 1 lipca 2016 r.  Chodzi organy władzy publicznej, sądy i trybunały, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz urzędy obsługujące te organy, jak również jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Z przedłużenia terminu skorzystają też m.in. ZUS, KRUS, NFZ, podmioty lecznicze, szkoły i placówki niepubliczne, instytucje kultury, publiczne radio i telewizja, NBP parki narodowe .

Projekt  rozporządzenia można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji