Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła w interpretacji zasady sukcesji w spółkach. Z pytaniem wystąpił podatnik, który planuje przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. Zajmuje się m.in. sprzedażą detaliczną paliw płynnych oraz akcesoriów w wyspecjalizowanych sklepach przy stacjach paliw. Zamierza kontynuować tę działalność w nowej spółce. Otrzymał już interpretację z Urzędu Regulacji Energetyki, która zezwala na przeniesienie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Zapytał, czy obecnie posiadane zezwolenia będą obowiązywać w nowo utworzonej spółce.

Dyrektor izby zaznaczył, że tego rodzaju przekształcenie skutkuje sukcesją uniwersalną praw i obowiązków na gruncie prawa handlowego. Stwierdził na tej podstawie, że przedsiębiorca nie będzie musiał ubiegać się o nowe zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego ani o zezwolenie zarejestrowanego odbiorcy. Zachowa także dotychczasowe numery akcyzowe wydane dla prowadzącego skład podatkowy, dla składu podatkowego oraz zarejestrowanego odbiorcy.

Nowa spółka z o.o. będzie zobowiązana natomiast zawiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianie danych podmiotu. Ponadto będzie musiała zaktualizować dane podmiotu w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS.

Numer interpretacji: IBPP4/4513-194/16-1/PK