Ministerstwo Finansów podsumowało pierwsze miesiące funkcjonowania przepisów dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w odpowiedzi na interpelację poselską nr 7504. Janusz Cichoń (PO, były wiceminister finansów) zapytał o sposób wykorzystania JPK i o to, czy zostało przygotowane oprogramowanie do analizy danych z JPK.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej od 1 lipca duże firmy muszą co miesiąc przesyłać fiskusowi ewidencję VAT w formacie JPK. Inne dane, np. z ksiąg rachunkowych, należy udostępniać skarbówce na jej żądanie. W styczniu 2017 r. system obejmie małe i średnie firmy.

Za wcześnie na kontrole

„Postępowania podatkowe i kontrolne obejmują zazwyczaj kilkumiesięczne okresy rozliczeniowe w VAT i okresy roczne w podatkach dochodowych. Szersze korzystanie z możliwości wynikających z art. 193a § 1 ordynacji będzie możliwe na przełomie 2016 i 2017 roku" – napisał wiceminister finansów Paweł Gruza.

Poinformował też m.in., że od 1 lipca do 31 października 2016 r. organy podatkowe żądały przekazania danych na podstawie tego przepisu w trzech kontrolach podatkowych, które na 31 października 2016 r. nie zostały zakończone.

„Plany rozwoju oprogramowania analitycznego dla organów podatkowych dotyczą rozbudowy już istniejącego narzędzia Repozytorium JPK, służącego do przyjmowania i gromadzenia dokumentów JPK, o dodatkowe narzędzia analityczne. Obejmują też budowę nowych narzędzi analitycznych do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej" – czytamy.

Zadania te wykonuje spółka Aplikacje Krytyczne. Mają one obejmować również budowę Centralnego Rejestru Faktur (CRF). Do 8 lutego 2017 r. spółka ma dostarczyć dodatkowe narzędzie do automatycznej analizy i weryfikacji danych zawartych w Repozytorium JPK z danymi z deklaracji VAT-7/7K/7D oraz VAT-UE.

Pierwsze zaawansowane narzędzia analityczne powinny być dostarczone do 30 kwietnia 2017 r., zaś pierwsza wersja CRF – do 30 czerwca 2017 r. Dalsza rozbudowa tych narzędzi będzie następowała etapowo do 31 sierpnia 2018 r.

Można lepiej wykorzystać

Marcin Sidelnik, dyrektor w dziale prawnopodatkowym PwC, zwraca uwagę, że JPK dotyczy na razie dużych firm. Ponadto w kontroli podatkowej skarbówka koncentruje się głównie na okresach przeszłych. Na weryfikację tych bieżących ma jeszcze pięć lat.

– Nie zmienia to faktu, że dane z JPK są bogatym źródłem informacji, które mogą zostać wykorzystane zarówno w kontroli podatkowej, jak i do poprawy aktualnej ściągalności podatków. Administracja podatkowa powinna zintensyfikować prace nad ich efektywniejszym wykorzystaniem. Konieczne jest wykorzystanie rozwiązań informatycznych automatycznie identyfikujących nieprawidłowości, skuteczniej typujących zjawiska lub podmioty do kontroli – mówi Marcin Sidelnik.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Jednolity Plik Kontrolny to co do zasady bardzo dobre narzędzie, którego efektem powinno być uszczelnienie systemu podatkowego. Mamy jednak do czynienia z porażką Ministerstwa Finansów, zarówno pod względem przepisów regulujących JPK, jak i rozwiązań informatycznych. Przykładem jest choćby niezgodność struktury JPK VAT z ustawą o VAT i wzorem teraz obowiązującej deklaracji VAT. Zmieni się to trochę od 2017 r., podobnie jak techniczna możliwość złożenia korekty JPK, której system obecnie nie przewiduje, a przepisy nie przewidują także w przyszłym roku. Przede wszystkim nie opracowano jednak narzędzi do analizy danych pozyskiwanych z JPK. Bez tego samo raportowanie nie przyniesie żadnych korzyści. Należy mieć nadzieję, że system będzie sprawnie funkcjonował w 2018 r., kiedy składanie JPK stanie się obowiązkiem dla wszystkich przedsiębiorców.