Od wtorku, 1 czerwca, obowiązuje nowy przepis, pozwalający urzędom celno-skarbowym na uproszczenie procedur. Dotychczas naczelnik takiego urzędu musiał wydawać osobną decyzję w sprawach każdej daniny, do której wymiaru był upoważniony. W skrajnych przypadkach, gdy należało wydać decyzje w takich sprawach, ten sam organ musiał prowadzić nawet pięć postępowań, kończących się odrębnymi decyzjami.

Według nowych reguł dotyczących importu towarów w sprawach cła, VAT, akcyzy, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej będzie wydawana jedna decyzja. Postępowania wszczęte i niezakończone przed 1 czerwca będą się toczyły jak dotychczas.

Czytaj też: Prostsze procedury celne: Jedna decyzja zamiast kilku w tej samej sprawie

Reguły dotyczące płatności danin nie zmienią się. VAT wciąż będzie co do zasady płatny w terminie dziesięciu dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy prawo celne i innych ustaw (DzU, poz. 802)