Czynsz, energia, ogrzewanie, wywóz śmieci, odsetki od kredytu – takie wydatki wrzucają do podatkowych kosztów przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w mieszkaniu. Skarbówka wprowadziła jednak dodatkowy warunek: firmowe pomieszczenie musi być wyraźnie wyodrębnione i wykorzystywane tylko na działalność, inaczej nie rozliczymy kosztów.

Przekonał się o tym np. informatyk, który w zgłoszeniu do CEIDG wskazał swój adres domowy jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na firmę zamierza przeznaczyć jeden pokój. Będzie wykorzystywany głównie na potrzeby działalności, zachowa też jednak funkcje mieszkalne. Informatyk chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część wydatków na eksploatację mieszkania – proporcjonalnie, czyli w części przypadającej na powierzchnię działalności. Chodzi mu o amortyzację lokalu, odsetki od kredytu, opłaty za prąd itd.

Wydatki są prywatne

Fiskus się na to nie zgodził. Jego zdaniem wydatki na mieszkanie są prywatne, mimo że przedsiębiorca prowadzi w nim firmę. Jedynie wtedy, gdyby wyodrębnił pomieszczenie na działalność gospodarczą, mógłby rozliczać je w podatkowych kosztach (interpretacja nr 1462-IPPB1.4511.120.2017.1.MJ).

– Jeszcze kilka lat temu skarbówka nie była taka rygorystyczna – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. – Oczywiście w podatkowych kosztach można było rozliczać tylko powierzchnię faktycznie wykorzystywaną na działalność, ale fiskus nie wprowadzał warunku „wyodrębnienia pomieszczenia". Przedsiębiorcy zaliczali więc do kosztów określony procent wydatków i jeśli nie przesadzali, urzędnicy to akceptowali.

Obowiązek, którego nie ma w przepisach

Grzegorz Gębka dodaje, że żaden przepis nie mówi o obowiązku wyodrębniania pomieszczenia na działalność gospodarczą w celu rozliczania go w podatkowych kosztach. Z rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika jedynie, że w kosztach można zaksięgować wydatki związane z „opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą".

– Część przypadającą na działalność gospodarczą można oszacować, byleby nasze wyliczenia odzwierciedlały rzeczywistość. I to powinno fiskusowi wystarczyć – mówi Grzegorz Gębka.

Trzeba rozsądnie wyliczyć metraż

Czy przedsiębiorca, który wejdzie w spór z fiskusem, może liczyć na zwycięstwo w sądzie?

Spójrzmy na jeden z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I SA/Po 488/99). Czytamy w nim: „Organy podatkowe dla określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat czynszu najmu mieszkania i opłat za energię elektryczną musiały określić wielkość powierzchni zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej z zakresu ubezpieczeń. Ponieważ w mieszkaniu skarżącego nie zostało wyodrębnione oddzielnie pomieszczenie na wykonywanie tej działalności i była ona wykonywana w obu pokojach zajmowanych jednocześnie na potrzeby mieszkaniowe rodziny skarżącego, przyjęto, że działalność ta jest wykonywana na powierzchni równej metrażowi mniejszego pokoju. Metoda ta, zważywszy na rozmiary działalności agenta ubezpieczeniowego, nie budzi zastrzeżeń".