W dniu 31 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzający możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tzw. e-faktura, nad którym nadal toczą się prace legislacyjne . Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, od 2023 roku będzie to jedyny i obligatoryjny sposób wystawiania faktur. Zanim jednak to nastąpi, rozwiązanie to przetestują przedsiębiorcy, którzy (najpierw dobrowolnie) będą mogli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Kto się na to zdecyduje? O czym trzeba pamiętać i jakie korzyści przyniesie to rozwiązanie.

Czytaj więcej

Sejm uchwalił przepisy wprowadzające Krajowy System e-Faktur

E-faktura to kolejne rozwiązanie w ramach cyfryzacji usług administracji skarbowej po wprowadzonych już JPK czy SLIM VAT. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że na etapie wdrożenia KSeF przedsiębiorcy jeszcze nie mają obowiązku z niego korzystać, ale mogą to zrobić, aby przekonać się z czym to się wiąże. Decyzja o dobrowolnym testowaniu

e-faktury nie oznacza od razu rezygnacji z wciąż najbardziej popularnej faktury papierowej oraz formy, która zyskuje zwolenników zwłaszcza w czasach pandemii, czyli faktury elektronicznej. Wszystkie 3 formy dokumentowania sprzedaży będą dopuszczone.

O czym należy pamiętać

Decydując się na korzystanie z e-faktury, trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim o tym, że nabywca musi wyrazić odrębną akceptację do odbioru faktur ustrukturyzowanych.

Z perspektywy przedsiębiorcy wystawiającego e-fakturę konieczne jest dostosowanie systemów finansowo-księgowych do wzorca faktury ustrukturyzowanej. W praktyce nadal może być ona wystawiana w systemie finansowo-księgowym podatnika (lub biura rachunkowego go obsługującego), natomiast, aby mogła być przeniesiona do KSeF powinna spełniać wymogi określone właśnie w tym wzorze. W tym celu Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT), która jak zaznaczono została opracowana na bazie konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Korzystający z e-faktur będą musieli też pamiętać, że datą wystawienia e-faktury będzie data przesłania jej do KSeF. Druga strona transakcji będzie mogła odebrać fakturę bezpośrednio z KSeF, a datą odebrania e-faktury będzie dzień przypisania jej w KSeF numeru identyfikacyjnego.

Korzyści

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

W projekcie nowelizacji ustawy przygotowano szereg korzyści dla podatników, którzy zdecydują się na skorzystanie z nowego rozwiązania.

Podatnicy wybierający e-fakturę otrzymają zwrot VAT w krótszym czasie. Termin zwrotu skróci się dla nich z 60 na 40 dni, przy czym konieczne będzie spełnienie określonych warunków, m.in. wystawiania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z wykorzystaniem KSeF w okresie, którego dotyczy zwrot oraz status czynnego podatnika VAT w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, którego dotyczy zwrot.

W przypadku e-faktur nie będzie już konieczności wydawania duplikatów faktury oraz przechowywania i archiwizowania faktur. Wszystkie faktury będą wystawiane i przechowywane w systemie utrzymywanym przez administrację skarbową. (...)