Na podstawie przepisów ustawy o VAT sprzedawca ma możliwość skorygowania podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego, jeśli nabywca nie zapłaci w terminie za usługi lub towary dostarczane na terytorium kraju. Jest to tzw. ulga na złe długi. Warunkiem skorzystania z ulgi jest uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, jeśli płatność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury. Sprzedawca może skorygować podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że od dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.