Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2600 zł brutto miesięcznie (rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.; DzU poz. 1778). Od nowego roku w minimalnej stawce nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2020 r. wynosi 17 zł brutto. Wzrosła z 14,70 zł w 2019 r.