Kalkulator ma pomóc przy obliczaniu szacunkowego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, jakie pracodawca dotknięty spadkiem obrotów może otrzymać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 15g nowych regulacji.

Kalkulator dopłat do wynagrodzeń w postaci arkusza xslx można pobrać tutaj.

Czytaj także:

Poradnik prawny: pomoc dla biznesu w czasie epidemii