[b]Aby otrzymać bony świąteczne, składaliśmy oświadczenia o dochodach, w których wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Komisja socjalna zażyczyła sobie dodatkowo kserokopii PIT za poprzedni rok. Czy komisja może zweryfikować (i w jaki sposób?) prawdziwość danych w urzędzie skarbowym lub u pracodawcy żony? [/b]

[b]Nie[/b], komisja socjalna nie ma uprawnień, żeby zarobki żony pracownika zweryfikować w urzędzie skarbowym lub u jej pracodawcy. Ma natomiast prawo żądać kserokopii PIT żony, jeśli przewiduje to regulamin zfśs. Pozwala na to art. 23 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166335]ustawy o ochronie danych osobowych[/link], zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeśli jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Takim przepisem jest art. 8 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74017]ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych[/link]. Uzależnia on przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków.

Uprawnienia komisji socjalnej potwierdził Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych. Również [b]Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 8 maja 2002 r. (I PKN 267/01)[/b] uznał, że nie naruszamy dóbr osobistych pracownika, zobowiązując go – zgodnie z regulaminem socjalnym – do złożenia zaświadczenia o zarobkach uzyskiwanych u drugiego pracodawcy.

Należy pamiętać, że zeznanie roczne PIT jest składane pod groźbą odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Zasadniczo więc komisja nie ma podstaw, żeby poddawać wątpliwość wykazane w PIT dochody żony pracownika.

[i][b]Więcej na ten temat piszemy w artykułach:[/b]

[link=http://www.rp.pl/artykul/56632,195788_Starajacy_sie_o_wsparcie_musi_ujawnic_zarobki_zony_.html]„Starający się o wsparcie musi ujawnić zarobki żony”[/link]

[link=http://www.rp.pl/artykul/56632,226285_Swiadczenia_po_okazaniu_PIT.html] „Świadczenia po okazaniu PIT”[/link]

[link=http://www.rp.pl/artykul/56632,274884_Ubiegajacy_sie_o_pozyczke_z_funduszu_musi_wykazac_dochody.html]„Ubiegający się o pożyczkę z funduszu musi wykazać dochody”[/link]

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Polecamy też nasz serwis [link=http://www.rp.pl/temat/56632.html]rp.pl » Dobra Firma » Kadry » Świadczenia dla pracowników » Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych[/link] [/i]