Jeżeli jednak – po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK – nastąpiło rozwiązanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu tego uczestnika, pracodawca nie oblicza, nie pobiera i nie dokonuje wpłat do PPK z wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK.

- Stosunek pracy pracownika – uczestnika PPK ustał z końcem 2022 roku. Pracownik, w październiku 2022 roku, złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W marcu 2023 roku pracodawca wypłaci mu jeszcze wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK. Czy z tego wynagrodzenia należy obliczyć i  pobrać wpłaty do PPK?