Tak wynika  z opublikowanego w poniedziałek na stronach rządowych porządku posiedzenia Rady Ministrów .

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. zostanie wydane na podstawie  art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 3416,30 zł, w projekcie zaproponowano, że:

1) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. wyniesie:

- od 1 stycznia 2023 r. 3383 zł tj. o 373 zł więcej niż w 2022 r. (3 010 zł)

- od 1 lipca 2023 r. – 3450 zł tj. o 440 zł więcej (wzrost o 14,6 proc.) .

2) minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wyniesie:

- od 1 stycznia 2023 r.  - 22,10 zł tj. o 2,40 zł więcej niż w 2022 r. (19,70 zł),

- od 1 lipca 2023 r. - 22,50 zł tj. o 2,80 zł więcej (wzrost o 14,2 proc.)

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3450 zł oznacza wzrost o 14,6 proc. oraz relację do prognozowanego na 2023 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 50,4 proc.