Byłoby to  o 373 zł (od stycznia) i o 440 zł (od lipca) więcej niż wynosi minimalna pensja w 2022 roku.

Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia również wzrośnie dwukrotnie. Od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 zł a od lipca 22,50 zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. względem 2022 r.

Te propozycje Rada Ministrów musi do 15 czerwca  przedstawić Radzie Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, pracodawców i pracowników. Rada ma  30 dni od dnia otrzymania propozycji  na  uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz ustalenie wysokość minimalnej stawki godzinowej. Ostateczne kwoty nie mogą być niższe od rządowej propozycji.

Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych i opublikowania go do 15 września każdego roku.