Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej w kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od marca 2013 r. W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej za podróż służbową podwyższono tę stawkę o 8 zł – do 38 zł.

Jak uzasadniają autorzy projektu, przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2013–2021, a nawet inflację prognozowaną na 2022 r.

W konsekwencji, przy nowej wysokości diety 20-proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej wyniesie 7,60 zł. Teraz to 6 zł. Ryczałt za nocleg wzrośnie zaś do 57 zł.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Diety za podróże służbowe w górę